Aktuelno:

Javni poziv za II liniju finansiranja u 2021.-oj

II

II LINIJA FINANSIRANJA

Namjena II linije finansiranja je za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  kupovinu stana ili stambenog objekta, kupovinu stana u stambenim zgradama – objektima kolektivnoga stanovanaj čiji su investitori općine i druga pravna lica ili izgradnju individualnog stambenog objekta.

Javni poziv biće objavljen i u sedmičnim novinama KRAJINA dana 7. 5. 2021.godine, poziv će biti otvoren 4 /četiri/ sedmice, a trajat će do 4. 6. 2021. godine.

Kantonalni fond ul. 501.Slavne brigade br.10, Bihać

U 2021.-oj godini za II liniju finansiranja (za kupovinu stana ili stambene jedinice ili kupovine stanova u stambenim zgradama – objektima kolektivnog stanovanja), Banka plasirati pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 do 85.000,00 KM (od petnaesthiljada do osamdeset pethiljada konvertibilnih maraka) za projekte:

 1. organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica.
 2. individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Nakon isplate svakog djela sredstava a prije potraživanja slijedeće tranše, komisija Kantonalnog fonda utvrđuje istinitost namjenske potrošnje sredstava i daje suglasnost na puštanje novih sredstava.
 • Rok otplate: 20 godina
 • Profitna marža: 2% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad
 • Obavezno obezbjeđenje:
 • isprava o zaplijeni 2 (dva) primjerka,
 • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
 • založno pravo-hipoteka na nekretininu koja je predmet ulaganja, u korist Kantonalnog fonda.
 • Sredstva se koriste namjenski
 • Isplaćuju se Korisniku sredstava na račun otvoren u Banci
 • Naknada za obradu zahtjeva 0%
 • Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM mjesečno

Za kupovinu stana ili stambene jedinice van kolektivnog stanovanja i izgradnju individualne stambene jedinice u 2021.-oj godini Kantonalni fond planira dodijeliti 850.000,00 KM.

Za kupovinu stana u stambenoj jedinici koja se planira izgraditi u 2021.-2022.godini, su obezbjeđena sredstva u iznodu od 5.173.325,00 KM ukupan broj stambenih jedinica je 45 /četrdeset pet/. sa zajedničkim predulazom, stambeni prostorom i lift 365,01 m2, požarno stepenište 44, 32 m2,Ukupna površina stambenog objekta je 3.622,16 m2. Nakon urađene analize troškova naša procjena je da bi I kvaliteta stambenih jedinica, po sistemu ključ u ruke iznosilo cca 1.300,00 KM/m

Više pročitajte u javnom pozivu:

Ispod teksta možete da preuzmete prijave za Kantonalni fond i zahtjev banke za finansiranje korisnik – sudužnik finansiranja, isprave o zapljeni za korisnika – sudužnika, te nakon preuzimanja popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

Dodatne informacije za II liniju finansiranja možete naći na slijedećim linkovima ispod teksta

https://kantonalnifondusk.ba/arhiva/71

https://kantonalnifondusk.ba/dokumentacija-za-kredit-ii-kreditna-linija

https://www.bbi.ba/bs/stanovnistvo/linija-II-kantonalnog-fonda-usk