Aktuelno:

II linija finansiranja u toku su prijave za 2021.-u godinu

Kantonalni fond je u 2021.-oj objavio Javni poziv  za II liniju finansiranja koja će biti otvoren 4 /četiri/ sedmice, do 4. 6. 2021. godine. Po riječima direktora Suvada Šahinovića putem BBI Banka se planira plasirati pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 do 85.000,00 KM i to za projekte:

Individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Nakon isplate svakog djela sredstava a prije potraživanja slijedeće tranše, komisija Kantonalnog fonda utvrđuje istinitost namjenske potrošnje sredstava i daje suglasnost na puštanje novih sredstava.

Organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica.

Želim naglasiti da se ove godine imamo dvije Prijave za II liniju finansiranja, a jedna od Prijava je za kandidaturu za kupovinu stana u zgradi kolektivnog stanovanja, za koju planiramo da bude useljiva krajem 2022.godine. Svi oni koji sada konkurišu sa tačno željenom spratnošću i kvadraturom stana imaće evidentiranih dodatnih 15 bodova za Javni poziv u 2022.-oj godini kada se isti stanovi budu prodavali.

Kabinet direktora Suvada Šahinovića 11/5/2021. – Izjava povodom objave Javnog poziva za II liniju finansiranja