Aktuelno:

Rang lista za kupovinu stana (izražavanje interesa) za II liniju kreditiranja u 2021.-oj

I. organizirane kolektivne izgradnje – ovi kandidati će samom kandidaturom imati 15 bodova koje će mu se računati u na osnovu evidencije u Kantonalnom fondu kad se raspiše Javni poziv za finansiranje i kupovinu stanova u Stambene zgrade  P + 5 – kolektivno stanovanje, čiju izgradnju će finansirati Kantonalni fond. U koliko kandidat koji je aplicirao po ovom Javnom pozivu bude koristio ovo pravo kod kupovine stana a mjenjao željenu kvadraturu stana u odnosu na ovaj poziv računaće mu se ½ bodova ili 7,5 bodova.