Aktuelno:

Raspisan Javni poziv za III liniju finansiranja u 2021.godini

III LINIJA FINANSIRANJA

Predmet poziva je dodjelu subvencioniranih finansiranja za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugrožene kategorije, kroz prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika sredstava kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih finansiranja u skladu sauslovima Javnog poziva uz subvencioniranje profitne marže iz sredstava Kantonalnog fonda planiranih Programom rada za 2021.godinu.Kantonalni fond i BBI banka raspisuju ovaj Javni poziv na godišnjem nivou. Korisnici sredstava dostavljaju zahtjeve za finansiranje Kantonalnom fondu koji kvartalno dostavlja aplikacije korisnika prema BBI Banci.

Javni poziv biće objavljen i u sedmičnim novinama KRAJINA dana 1. 10. 2021.godine, poziv će biti otvoren do kraja bužetske 2021.godine, Javni poziv možete preuzeti ispod citata.

 • Pravo učešća – Korisnici linije finansiranja

Pravo apliciranja za finansiranje imaju :

 1. pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama u okviru registrovane djelatnosti,
 2. fizička lica registrovana u skladu s Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima,
 3. fizička i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o zadrugama,
 4. pravna i fizička lica registrirana u skladu sa Zakonom o turizmu,
 5. privredni subjekti koji žive i čije se sjedište i poslovna jedinica nalazi na području USK-a,
 6. koji posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
 7. aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
 8. uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze;
 9. po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a, spadaju u ‘’A’’ kategoriju (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).
 • Namjena, okvirni iznosi finansiskih sredstava

Kantonalni fond će subvencionirati dio godišnje nominalne profitne marže u procentu do 4,00 p.p. (četiri procenta poena) po svakom pojedinačnom Ugovoru.

Kantonalni fond će Korisnicima sredstava koji ostvare pravo na subvencioniranu profitnu maržu istu uplaćivati / refundirati na kvartalnom nivou preko BBI Banke, odnosno najkasnije do kraja narednog kvartala za prethodni kvartal.

Na nivou 2021.godine, za subvenciju profitne marže izdvojeno je 400.000,00 KM.

Subvencionirat će se profitna marža tokom trajanja finansiranja za jednu, dvije ili tri poslovne godine zavisno od vrste djelatnosti:

 • Jednu poslovnu/budžetsku godinu za proizvodne djelatnosti:
 • IT industrija
 • Drvna industrija
 • Metalna industrija
 • Dvije poslovne/budžetske godine za finansirati iz oblasti turizma:
 • Kupovina, izgradnja i proširenje kapaciteta turističkog smještaja
 • Tri poslovne/budžetske godine za finansiranja poljoprivredne proizvodnje
 • Stočarska proizvodnja: (proizvodnja mlijeka, tov junadi, proizvodnja jagnjadi, proizvodnja jaradi, tov pilića, proizvodnja jaja, tov ćurki, proizvodnja pastrmke i proizvodnja meda)
 • Ratarska proizvodnja: (proizvodnja kukuruza, proizvodnja pšenice, proizvodnja ječma, proizvodnja zobi, proizvodnja raži, proizvodnja hmelja i proizvodnja soje)
 • Povrtlarska proizvodnja: (proizvodnja krompira, proizvodnja kupusa, proizvodnja krastavaca, proizvodnja paprike, proizvodnja paradajza, proizvodnja crvenog luka, proizvodnja mrkve i proizvodnja lubenice)
 • Voćarska proizvodnja (proizvodnja šljiva, proizvodnja jabuke, proizvodnja kruške, proizvodnja maline, proizvodnja jagode, proizvodnja kupine i kestena)
 • Biljna proizvodnja  (proizvodnja ljekobilja, rasadnička proizvodnja i sjemenarstvo)
 • Kupovina, izgradnja i proširenje kapaciteta u prehrambenoj industriji : (izgradnja / dogradnja / kupovina : farmi, objekata za pčelarsku proizvodnju, ribnjaka za uzgoj ribe, podizanje staklenika i plastenika, pakirnica i sortirnica za voće, povrće, meso i mlijeko, pogon za doradu i sušenje, izgradnja rashladnih sistema za voće, povrće, meso i mlijeko, kupovina opreme, repromaterijala i mehanizacije)

Finansiranje po ročnosti

 1. Kratkoročna
 2. Iznos: od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM (od desethiljada do stotinuhiljada konvertibilnih maraka)
 3. Rok otplate: 12 mjeseci;
 4. Poseban uslov: je održavanje postojećeg broja zaposlenih na istom nivou koji je bio prije korištenja sredstava iz predmetne finansijske linije. Srednjoročna
 5. Iznos: od 25.000,00 KM – 200.000,00 KM (od dvadesetpethiljada do dvijestotinehiljada konvertibilnih maraka)
 6. Rok otplate: 4 godine (48 mjeseci) uz mogućnost grace perioda do 12 mjeseci;
 7. :
  1. Zapošljavanje jednog radnika za iznos plasmana od 25.000,00 do 100.000,00 KM,
  1. Zapošljavanje dva radnika za iznos plasmana od 100.000,00 do 200.000,00 KM.

C.   Dugoročna

 • Iznos: od 40.000,00 KM – 600.000,00 KM (od četrdesethiljada do šestotinahiljada konvertibilnih maraka)
 • Rok otplate: 7 godine (84 mjeseci) uz mogućnost grace perioda do 12 mjeseci,
 • Poseban uslov:
  • Zapošljavanje jednog radnika za iznos plasmana od 40.000,00 do 100.000,00 KM.
  • Zapošljavanje po jednog novog radnika na svakih 100.000,00 KM, plasmana.

Radnici trebaju biti zaposleni u preporučenom roku od 3 (tri) mjeseca od početka korištenja finansiranja (sa ostavljenom mogućnošću da se rok zapošljavanja odredi prema poslovnom planu klijenta) i biti u radnom odnosu za sve vrijeme trajanja plasmana.

Broj zaposlenih se dokazuje Obrascem 2001- Specifikacija uz isplatu plata.