Aktuelno:

Javni poziv – Interventno djelovanje u svrhu stambenog zbrinjavanja u 2022.godini

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima za  dodjelu  bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja), broj: 05-04-25/22 od  17. 5. 2022.godine i Odluke Upravnog odbora broj: 05-04-28/22 od  17. 5. 2022.godine, J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ (u daljem tekstu: Kantonalni fond), objavljuje:

Javni Poziv o uslovima, načinu, kriterijima za  dodjelu  bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba (interventna djelovanja u svrhu stambenog zbrinjavanja)