Aktuelno:

Poništava se Javni oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 16. stav (1) tačka b) Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/19 i 11/19) i člana 21. stav (1) tačka b) Pravilnika o radu  J.U. „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, broj: 05-04-213/21 (u daljem tekstu: Kantonalni fond),  direktor Kantonalnog fonda donosi: