Aktuelno:

Program rada Kantonalnog fonda za 2023.-u nije uvršten na današnji dnevni red Skupštine

Nakon što je Program rada Kantonalnoga fonda za 2023.-u godinu dobio pozitivno mišljenje od Upravnog odbora i Vlade Unsko-sanskoga kantona, danas nije dobio podršku da se uvrsti na dnevni red 6. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona.

U ime Kantonalnog fonda se duboko izvinjavam pripadnicima boračke populacije, prognanim osobama i socijalno ugroženim kategorijalama, koji nestrpljivo očekuju svoje kredite i ostale vidove podrške od strane Kantonalnoga fonda.

Nadamo se da će Skupštinska većina u narednih sedam dana sazvati novu sjednicu Skupštine Unsko-sanskoga kantona kako bi 538 kandidata za sanaciju i adaptaciju stambenih objekata dobilo kredite.