Aktuelno:

Javni poziv za Interventnu liniju u 2023.godini

INTERVENTNA LINIJA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, bez obzira s kim žive i koliko imaju godina, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite, te RVI 100 % prve I i II grupe, sa prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona koji imaju potrebu za interventno djelovanje u svrhu stambenog zbrinjavanja, iz sredstava Kantonalnoga fonda planiranih Programom rada za 2023.godinu.

Minimalni uslovi za kandidiranje za dobijanje bespovratnih sredstava je da naši štićenici/korisnici usluga su u grupi koju nazivamo najtežom kategorijom kojom se smatra lice čija kućna primanja ne prelaze iznos prosječne neto plate iz godine koja je predhodila, podijeljeno s četiri, odnosno (1.183,00 : 4 = 295,75 KM, što znači da ukupna mjesečna primanja po članu familije ne smiju prelaziti 295,75 KM).