Aktuelno:

Javni poziv za II kreditnu liniju u 2023.godini /PONOVLJENI/

II LINIJA FINANSIRANJA

Predmet ponovljenog Javnog poziva je odobravanje-dodjela kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija, bez obzira s kim žive i koliko imaju godina i prognanih osoba, a koji imaju potrebu za kupovinu stana, stambenog objekta i izgradnju individualnih stambenih objekata, iz sredstava Kantonalnog fonda planiranih Programom rada za 2023.godinu.

Pravo na odobravanje dodjele kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba imaju pripadnici boračkih populacija i članova njihovih porodica, kao i lica čiji su roditelji pripadnici boračkih populacija, bez obzira s kim žive i koliko imaju godina, te prognane osobe (interno raseljena lica) iz Unsko-sanskog kantona, a koji imaju potrebu za kupovinu stana, stambenog objekta i izgradnju individualnih stambenih objekata.