Aktuelno:

Potpisivanje Protokola sa RVI 100% II grupe u 2023.-oj

Od ukupnog broja apliciranih, 18 kandidata koji su ispunjavali uslove zaključno sa 29.09.2023.godine, prvih sedam / 7 / po bodovnoj listi su u ponedjeljak 20.11.2023.godine popisali odluku i Protokol o načinu i uslovima stambenog zbrinjavanja RVI 100% II grupe, nakon potpisivanja Protokola, Kantonalni fond je uplatio iznos od 10.000,00 KM po korisniku.

Kantonalni fond i u 2024.-oj godini će Programom rada planirati nastavak aktivnosti trajnog stambenog rješavanja RVI 100% I i II grupe.