Aktuelno:

Potpisivanje Protokola sa RVI 100% I grupe u 2023.-oj

Kandidat koji je ispunjavao uslove zaključno sa 29.09.2023.godine, je danas /utorak/ 21.11.2023.godine potpisao odluku i Protokol o načinu i uslovima stambenog zbrinjavanja RVI 100% I grupe, nakon potpisivanja Protokola, Kantonalni fond je uplatio iznos od 70.000,00 KM navedenom korisniku.

Kantonalni fond i u 2024.-oj godini će Programom rada planirati nastavak aktivnosti trajnog stambenog rješavanja RVI 100% I i II grupe.