Aktuelno:

Potpisivanje Protokola za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava (po ličnom zahtjevu) u 2023.-oj

Potpisivanje Protokola sa Kandidatima koji su ispunjavali uslove zaključno sa 25.09.2023.godine, za dodjelu sredstava po ličnom zahtjevu za sanaciju neuslovnog stambenog objekta u 2023.-oj godini. Pravo na odobravanje dodjele bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, prognane osoba i socijalno ugroženih kategorija kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite, sa prebivalištem na području USK koji imaju potrebu za interventno djelovanje u svrhu stambenog zbrinjavanja. Najtežom kategorijom se smatra lice čija kućna primanja ne prelaze iznos prosječne neto plate iz 2022. godine, podijeljeno s četiri (1.183,00 : 4 = 295,75 KM) što znači da ukupna primanja po svim osnovama (lična primanja i porodična primanja po osnovu boračko-invalidskih primanja) po članu familije ne smije prelaziti 295,75 KM.