Aktuelno:

INTERVENTNA LINIJA – Javni poziv za Interventnu liniju u 2024.godini

INTERVENTNA LINIJA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika boračkih populacija, bez obzira s kim žive i koliko imaju godina, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija kojima je priznat status u skladu sa zakonima iz oblasti socijalne zaštite, te RVI 100 % prve I i II grupe, sa prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona koji imaju potrebu za interventno djelovanje u svrhu stambenog zbrinjavanja, iz sredstava Kantonalnoga fonda planiranih Programom rada za 2024.godinu.