Aktuelno:

Usvojen program rada Fonda

Skupština USK-a je na svojoj 9. redovnoj sjednici koja je održana 28.05.2020. godine u 10h u sali za sjednice Skupštine USK-a na dnevnom redu pod tačkom 14. stav (a) imala Izvještaj o radu ” J.U. Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija ” za 2019. godinu.

Pod tačkom 14. stav (b) se našao Plan i program rada ” J.U. Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija ” za 2019. godinu.

Izvještaj o radu nije usvojen od strane Skupštine USK-a dok je Program rada za 2020. godinu usvojen jednoglasno, bez usvojenih dopuna i amandmana.