Aktuelno:

Održana sjednica Upravnog odbora Kantonalnog fonda

Na VI. redovnoj sjednici Upravnog odbora Kantonalnog fonda koja je održana 2.06.2020. godine u 15h u prostorijama institucije, usvojena je rang lista za dodjelu kreditnih sredstava I kreditne linije u 2020. godini.

Kompletan spisak korisnika kojima su odobrena sredstva po I kreditnoj liniji za 2020. godinu, bit će objavljena u sedmičnom listu Krajina 05.06.2020. godine, a po tom i na stranici Kantonalnog fonda.

Na održanoj sjednici, usvojena je i Odluka o prenamjeni sredstava odobrenih Općini Bužim po zaključku Skupštine USK-a br: 01-02-4-186/15.

Predsjednik U.O. Kantonalni fond, Nedžad Grošić