Aktuelno:

U CILJU ZAPOŠLJAVANJA ČLANOVA BORAČKIH PORODICA USTANOVLJENA NOVA KREDITNA LINIJA

U Bihaću, 06.06.2020.godine u prostorijama Kantonalnog fonda, donešena je Odluka o trećoj kreditnoj liniji u iznosu od 200.000 maraka iz budžeta Kantonalnog fonda za stambeno zbrinjavanje boračke populacije.

Treća kreditna linija od 200.000 KM iz budžeta Kantonalnog fonda za stambeno zbrinjavanje boračke populacije isključivo je namijenjena za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije.

Za razliku od ranijih godina kada je javni poziv za ova sredstva bio objavljen skoro na kraju kalendarske godine, svi zainteresirani poslodavci moći će već od ove sedmice aplicirati na ovaj poziv…

Direktor Kantonalog fonda USK-a, Suvad Šahinović.

U velikom broju građana, pogotovo mladih, koji su posljednjih godina napustili BiH, nalaze se i djeca poginulih boraca koja su bolji život potražila u inostranstvu.

Iako nepotpuni, podaci Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, pokazuju da je samo USK u proteklom periodu napustilo više od 1200 djece čiji su očevi branili BiH.

Kako bi upravo ovoj populaciji pomogli u tome da izaberu ostanak, a ne odlazak, Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje boračke populacije uz stambene kredite plasira i sredstva za njihovo zapošljavanje.

video prilog RTV USK-a od 06.06.2020. godine.

Izvor: RTV USK-a