Aktuelno:

Novi program u već postojećim kreditnim linijama

Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija na čelu s novim direktorom Suvadom Šahinovićem pokrenuo je “novi program“ u već postojećim kreditnim linijama. Radi se o uvođenju djece boraca u sistem kreditiranja s ciljem rješavanja njihovog stambenog pitanja i nastojanja da se ova populacija zadrži na ovim prostorima.

S obzirom na to da se dobar dio boračke populacije nalazi u poznim godinama, bolestan, a jedan dio nas je i napustio, ovo je jedan vid pomoći njihovoj djeci, ali i pokušaj da ih zadržimo ovdje, jer kada ih uvedemo u dugoročno kreditiranje od 20 godina oni će biti vezani za ovaj kraj. Druga novina što planiramo uvesti tiče se nepovratnih sredstava. Želimo i tu uvesti jedan novi sistem rješavanja. Do sada se to radilo na način da se osoba prijavi za novčanu pomoć u visini hiljadu-dvije maraka, ali opet time ne uspije riješiti stambeno pitanje. U taj program sada želimo uključiti Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, općine i centre za socijalni rad zajedno s našim Kantonalnim fondom. Nakon snimanja stanja po svim općinama kada su u pitanju socijalni slučajevi, idemo u rješavanje dvije porodice na godišnjem nivou u smislu izgradnje stambenih objekata i tako u svim općinama. – pojašnjava Šahinović.

Kantonalni fond trenutno pregovara sa BBI bankom o osnivanju novčanog fonda u visini od pet do deset miliona maraka za pokretanje novih i proširenje već postojećih poduzeća s ciljem zapošljavanja mladih ljudi iz reda boračke populacije.Dakle, mi bismo subvencionirali kamatu. Kredit bi bio dva posto, a sve iznad toga bismo mi financirali. Bit će kratkoročna, srednjoročna i dugoročna kreditna zaduženja. Neko ko želi ozbiljno da se bavi biznisom aplicira uz uslov da zaposli određen broj osoba iz boračke populacije. Još jednu novinu želimo uvesti, a to je da Fond bude investitor kada su u pitanju borački stanovi. Ovo što mi sad radimo po drugoj kreditnoj liniji. Dakle, mi bismo sami financirali izgradnju stambenih zgrada u kojima bi stanovi bili dosta povoljniji od trenutnih cijena i dugoročno bi se otplaćivali. Mi ćemo u narednom periodu tražiti zemljište za otkup, a pilot-projekt bi trebao početi u Bihaću. – kaže direktor Šahinović.