Aktuelno:

III LINIJA FINANSIRANJA

(samozapošljavanje i zapošljavanje)

Nalazite se na stranici koja je napravljena kao olakšica prilikom apliciranja za kreditiranje ove vrste. Na istoj, u mogućnosti ste da preuzmete kompletnu dokumentaciju vezanu za kreditiranje, te da pogledate vijesti koje su usko vezane za ovu kreditnu liniju.