Aktuelno:

Javni poziv /prva/ I Linija finansiranja u 2021.godini

I LINIJA FINANSIRANJA

JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“, objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za odobrenje kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično -stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja (I kreditna linija), 25. decembra 2020.godine u sedmičnim novinama Unsko-sanske novine Krajina.

Javni poziv otvoren je do 4 /četiri/ sedmice od dana objavljivanja. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce-prijave može se pronaći na službenoj web stranici Kantonalnog fonda www.kantonalnifond.ba, gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.

Predmet Javnog poziv je odobrenje kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija (porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci) i prognanih osoba, iz sredstava Kantonalnoga fonda planiranih Programom rada za 2021.godinu.

Bez obzira na to da li su ranijih godina podnešene prijave i dokumenti za kredit, svi podnosioci prijave dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju (ne stariju od 3 mjeseca). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave lica odnosno članova njihovog domaćinstva koji imaju aktivan kredit, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnim odgovarajućim dokumentima, dostaviti u Kantonalni fond ili poštom preporučeno na adresu: JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ Bihać, Ul. 501. Slavne br. 10.

Dodatne informacije možete neposredno u Kantonalnom fondu ili na telefon 037 228 067