Aktuelno:

Bankovni zahtjevi za I liniju finansiranja (za adaptaciju i dogradnju stambenih jedinica)

https://www.bbi.ba/bs/stanovnistvo/linija-I-kantonalnog-fonda-usk