Aktuelno:

INTERVENTNA LINIJA

Nalazite se na stranici koja je napravljena kao olakšica prilikom apliciranja za finansiranje ove vrste. Na istoj, ste u mogućnosti ste da preuzmete kompletnu dokumentaciju vezanu za finansiranje interventne pomoći, te da pogledate vijesti koje su usko vezane za ovu Interventnu liniju.