Aktuelno:

Bankovni zahtjevi za III liniju finansiranja (za zapošljavanje i samozapošljavanje)

https://www.bbi.ba/bs/stanovnistvo/linija-III-kantonalnog-fonda-usk