Aktuelno:

Kantonalni fond USK-a pomaže stambeno zbrinjavanje ugroženih kategorija

Dvadeset godina J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” daje kredite za sanaciju, gradnju ili kupovinu stana ili kuće s kamatom od svega 2 /dva/ posto kamate i otplatni period od 5 /pet/ do 20 /dvadeset/ godina, sa iznosima od 5.000,00 KM do 85.000,00 KM. Ove godine za tu namjenu je planirano sedam miliona maraka.

Za I liniju finansiranja do sada je maksimalan iznos bio 10.000,00 KM (za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), sada su uslovi malo izmjenjeni, tako da će 2021.-oj godini, biti plasirana pojedinačna finansiranja u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM po slijedećim uslovima: 5 godina otplate 2% p.a. profitna marže. Za II liniju finansiranja (za kupovinu stana ili stambene jedinice ili kupovine stanova u stambenim zgradama – objektima kolektivnog stanovanja), uslovi su također malo izmjenjeni, tako da će u 2021.-oj godini, biti plasirano pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 do 85.000,00 KM za projekte: organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica i individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka.

Naš četverogodišnji plan investicije, je da izgradimo šest stambenih jedinica za kolektivno stanovanje, sa ukupno 270 stanova i 21.732,96 m2 korisnog stambenog prostora. A u 2021.-oj godini planiramo izgradnju Stabene zgrade  P + 5 za kolektivno stanovanje, sa objekatom nacrtnih dimenzija 41,93 x 20,82 m sa slijedećim sadržajem: Prizemlje: 437,50 m2 neto korisne površine graža i ostave,zajednički predulaz, stambeni prostor, lift 365,01 m2, požarno stepenište 44, 32 m2. U kupna površina stambnoga objekta je 3.622,16 m2 i 45 stambenih jedinca, gdje će  kvadrat biti 1.200 KM i prednost će imati djeca boraca“, navodi direktor stambenog fonda USK-a Suvad Šahinović.

„Bilo je 40.000, ove godine smo povećali na 85.000 KM. Stava sam da bi trebali kompletan iznos subvencionirati da pokušamo mladu populaciju  zadržati u USK-u“, ističe Šahinović.

Ministarstvo građenja USK-a je dodijelo grant nepovratnih sredstava za mlade bračne parove.

„Prije desetak dana isplaćeno je 57.000 KM mladim bračnim parovima za njihovo prvo stambeno zbrinjavanje, a javili su se parovi iz cijelog USK-a“, navodi Ilda Alibegović, predsjednica komisije za mlade u Skupštini USK-u.

U skupštinskoj je proceduri izmjena zakona o porezu na promet nekretnina prema kojoj bi mladi bračni parovi koji prvi put rješavaju stambeno pitanje trebali biti oslobođeni plaćanja ovog poreza.

„Namjera je da se mlade oslobodi za takva zbrinjavanja svakog poreza. Iskreno se nadam da će Skupština podržati prijedlog, jer tako podržavamo mlade parove“, ističe Alibegović.

U sadašnjoj skupštinskoj Komisiji za obrazovanje sport i mlade su i dva vanjska  suradnika, predstavnika mladih, koji imaju zadatak da animiraju skupštinske zastupnike da zakonskim regulativama stvaraju bolji ambijent za život, odnosno ostanak mladih u Bosni i Hercegovini.

Autor: Enesa Hrustanović, federalna.ba