Aktuelno:

II LINIJA FINANSIRANJA

Na stranicama na kojima se trenutno nalazite u mogućnosti ste da saznate sve potrebne informacije u vezi naše II LINIJE FINANSIRANJA, možete da preuzmete prijavu za finansiranje i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti, preuzmete pravilnik za odobravanje finansiranja, pogledate zapisnik o načinu bodovanja, preuzmete zahtjev banke za finansiranje – korisnik finansiranja i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

OPĆE KARAKTERISTIKE II LINIJE FINANSIRANJA

Namjena II linije finansiranja je za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  kupovinu stana ili stambenog objekta, kupovinu stana u stambenim zgradama – objektima kolektivnoga stanovanaj čiji su investitori općine i druga pravna lica ili izgradnju individualnog stambenog objekta.

II LINIJE FINANSIRANJA

Početkom svake godine (prvi ili drugi mjesec)  raspisuje se Javni poziv za dostavljanje  prijava – aplikacija za korisnike II linije finansiranja. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana ili više ukoliko to zahtjevaju posebne okolnosti.

Finansiranja se odobravaju u iznosu (od: 15.000,00 KM do 100.000,00 KM sa profitnom maržom od 4% i rokom otplate do 20 godina).

Sredstva se koriste namjenski za projekte:

 1. organizirane kolektivne izgradnje – sredstva se uplaćuju direktno na račun prodavca stambenih jedinica.
 2. individualne gradnje – sredstva se doznačuju direktno Korisniku sredstava na njegov račun otvoren u Banci, u tri obroka. Nakon isplate svakog djela sredstava a prije potraživanja slijedeće tranše, komisija Kantonalnog fonda utvrđuje istinitost namjenske potrošnje sredstava i daje suglasnost na puštanje novih sredstava.

Rješenjem direktora imenuje se  Komisija Kantonalnog fonda za rad na terenu. Komisija ima zadatak da uvidom na licu mjesta utvrdi uslove stanovanja, napravi zapisnik, boduje sve podnosioce zahtjeva i izradi listu prioriteta.

Komisija Fonda će po direktnom uvidu u stanje objekata, tokom: januara, februara, marta i aprila izvršiti bodovanje (saglasno donešenom Pravilniku o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za kupovinu stana, stambenog objekta i izgradnju individualnih stambenih objekata- kolektivna gradnja II linija finansiranja)utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodijelu finansijskih sredstava. Lista će sadržavati ukupan broj bodova. Na listu se može podnijeti prigovor.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Kantonalnog fonda utvrdit će konačnu rang listu. Rang lista izlazi u javnom glasilu-novinama Krajina. Realizacija kredita će se vršiti kontinuirano – tokom godine.


Ispod teksta možete da preuzmete prijavu za finansiranje, pravilnik za odobravanje finansiranja, pogledate zapisnik o načinu bodovanja, preuzmete i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti

OBEZBJEĐENJE II LINIJE FINANSIRANJA

Doznačena sredstva od strane Kantonalnog fonda za II liniju finansiranja (za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  kupovinu stana ili stambenog objekta, kupovinu stana u stambenim zgradama – objektima kolektivnoga stanovanaj čiji su investitori općine i druga pravna lica ili izgradnju individualnog stambenog objekta), Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja u iznosu od 40.000,00 KM do 100.000,00 KM (od petnaesthiljada do osamdesetpethiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

 • Rok otplate: 20 godina;
 • Profitna marža: 4% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad;

Potrebna dokumentacija za apliciranje za liniju II

 • Zahtjev za finansiranje popunjen i potpisan od glavnog dužnika / sudužnika i ovjeren od strane poslodavca;
 • Fotokopija LK za glavnog dužnika / sudužnika;
 • Fotokopija CIPS potvrde o mjestu boravka za dužnika /sudužnika ne starija od 3 mjeseca;
 • Dokaz o visini primanja glavnog dužnika /sudužnika – tri posljednje platne liste / penziona čeka;
 • Ovjerena kopija GIP 1022 obrasca od strane poslodavca (osim za zaposlenike budžetskih institucija, javnih preduzeća i ostalih oblika organizovanja koji se finansiraju iz budžeta BiH, te zaposlenike firmi registrovanih u RS)
 • Dokumentacija koja dokazuje namjenu – notarski obrađen ugovor o kupoprodaji

Posebno

 • Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa uprave za glavnog dužnika / sudužnika – ukoliko je riječ o licu koje obavlja samostalnu djelatnost;
 • Fotokopija ugovora o radu glavnog dužnika/sudužnika/jemca – ukoliko se radi o uposlenicima međunarodnih organizacija

Za finansiranja obezbjeđenja hipotekom

 • Procjena ovlaštenog sudskog vještaka sa liste BBI, ne starija od 6 mjeseci
 • Original ZK izvadak nekretnine (ne stariji od mjesec dana)

Obavezno obezbjeđenje:

 • isprava o zaplijeni 2 (dva) primjerka,
 • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
 • založno pravo – hipoteka na nekretininu koja je predmet ulaganja, u korist Kantonalnog fonda.

Opcionalno obezbjeđenje:

 • sudužnik / sudužnici,
 • isprava o zaplijeni za sudužnike po 2 (dva) primjerka,
 • bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka ili
 • polica osiguranja u koliko Banka ima navedeni vid obezbjeđenja.

Sredstva se koriste namjenski

Naknada za obradu zahtjeva 0%

Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM mjesečno.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno gore navedeno opcionalno obezbjeđenje.


Ispod teksta možete da preuzmete zahtjev banke za finansiranje korisnik – sudužnik finansiranja, isprave o zapljeni za korisnika – sudužnika, te nakon preuzimanja popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.