Aktuelno:

I LINIJA FINANSIRANJA

Na stranicama na kojima se trenutno nalazite u mogućnosti ste da saznate sve potrebne informacije u vezi  naše I LINIJE FINANSIRANJA, možete da preuzmete prijavu za finansiranje i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti, preuzmete pravilnik za odobravanje finansiranja, pogledate zapisnik o načinu bodovanja, preuzmete zahtjev banke za finansiranje – korisnik finansiranja i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

OPĆE KARAKTERISTIKE I LINIJE FINANSIRANJA

Namjena I linije finansiranja je za rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba, a koji  imaju potrebu za  sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja.

I LINIJA FINANSIRANJA

Krajem svake godine (dvanaesti mjesec)  raspisuje se Javni poziv za dostavljanje  prijava – aplikacija za korisnike I linije finansiranja. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana.

Finansiranja se odobravaju u iznosu (od: 5.000,00 KM do 15.000,00 KM sa profitnom maržom od 2% i rokom otplate do 5 godina).

Finansiranja se odobravaju u iznosu (od: 15.000,00 KM do 40.000,00 KM sa profitnom maržom od 3,5% i rokom otplate do 8 godina).

Sredstva se koriste namjenski:

Za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja, a isplaćuju se Korisniku sredstava na račun otvoren u Banci.

Rješenjem direktora imenuje se  Komisija Kantonalnog fonda za rad na terenu. Komisija ima zadatak da uvidom na licu mjesta utvrdi uslove stanovanja, napravi zapisnik, boduje sve podnosioce zahtjeva i izradi listu prioriteta.

Komisija Fonda će po direktnom uvidu u stanje objekata, tokom: januara, februara, marta i aprila izvršiti bodovanje (saglasno donešenom Pravilniku o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na  porodično -stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja I linija finansiranja)utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodijelu kreditnih sredstava. Lista će sadržavati ukupan broj bodova. Na listu se može podnijeti prigovor.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Kantonalnog fonda utvrdit će konačnu rang listu. Rang lista izlazi u javnom glasilu-novinama Krajina. Realizacija kredita će se vršiti kontinuirano – tokom godine.


Ispod teksta možete da preuzmete prijavu za finansiranje, pravilnik za odobravanje finansiranja, pogledate zapisnik o načinu bodovanja, preuzmete i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti

USLOVI ZA OBEZBJEĐENJE I LINIJE FINANSIRANJA

Doznačena sredstva od strane Kantonalnog fonda za I liniju finansiranja (za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja), Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja u iznosu od 5.000,00 KM do 40.000,00 KM (od pet do četrdeset hiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

I linija finansiranja

Pojedinačna finansiranja u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM (od pethiljada do petnaesthiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

 • Rok otplate: 5 godina,
 • Profitna marža: 2% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad.
 • Obavezno obezbjeđenje:
  • isprava o zaplijeni / administrativna zabrana 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
 • Opcionalno obezbjeđenje:
  • polica osiguranja ili
  • sudužnik / sudužnici,
  • isprava o zaplijeni za sudužnike 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka.

Pojedinačna finansiranja u iznosu od 15.000,00 KM do 40.000,00 KM (od petnaesthiljada do četrdesethiljada konvertibilnih maraka) po slijedećim uslovima:

 • Rok otplate: 8 godina,
 • Profitna marža: 3,5% p.a. uz obračun i plaćanje mjesečno unazad.
 • Obavezno obezbjeđenje:
  • isprava o zaplijeni / administrativna zabrana 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka,
 • Opcionalno obezbjeđenje:
  • polica osiguranja ili
  • sudužnik / sudužnici,
  • isprava o zaplijeni za sudužnike 2 (dva) primjerka,
  • bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka.

Potrebna dokumentacija za apliciranje za liniju I

 • Zahtjev za finansiranje popunjen i potpisan od glavnog dužnika / sudužnika i ovjeren od strane poslodavca;
 • Fotokopija LK za glavnog dužnika / sudužnika;
 • Fotokopija CIPS potvrde o mjestu boravka za dužnika /sudužnika ne starija od 3 mjeseca;
 • Dokaz o visini primanja glavnog dužnika /sudužnika – tri posljednje platne liste / penziona čeka;
 • Ovjerena kopija GIP 1022 obrasca od strane poslodavca (osim za zaposlenike budžetskih institucija, javnih preduzeća i ostalih oblika organizovanja koji se finansiraju iz budžeta BiH, te zaposlenike firmi registrovanih u RS)
 • Dokumentacija koja dokazuje postojanje nekretnine / namjenu (izjava o namjeni sredstava)

Posebno

 • Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa uprave za glavnog dužnika / sudužnika – ukoliko je riječ o licu koje obavlja samostalnu djelatnost;
 • Fotokopija ugovora o radu glavnog dužnika/sudužnika/jemca – ukoliko se radi o uposlenicima međunarodnih organizacija

Sredstva se koriste namjenski

Naknada za obradu zahtjeva 0%

Naknada za održavanje računa finansiranja iznosi 3,20 KM mjesečno.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno gore navedeno opcionalno obezbjeđenje.


Ispod teksta možete da preuzmete zahtjev banke za finansiranje korisnik – sudužnik finansiranja, isprave o zapljeni za korisnika – sudužnika, te nakon preuzimanja popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.