Aktuelno:

BANKA

NAŠA BANKA JE BOSNA BANK INTERNATIONAL (BBI)

Bosna Bank International (BBI) i J.U. “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ potpisali su ugovore kojim je uspostavljena saradnja za plasman komisionih stambenih finansiranja i subvencionirana linija za održavanje i otvaranje radnih mjesta. Ugovore, koji će omogućiti kupovinu stanova po povoljnim uslovima i niskim profitnim maržama, te obezbijediti  povoljna finansijska sredstva za privredu našeg Kantona,

Zainteresirani za ove linije finansiranja mogu se obratiti poslovnicama BBI banke na području Unsko-sanskog kantona – u Bihaću, Sanskom Mostu, Cazinu i Bosanskom Petrovcu, a detaljnije informacije dostupne su na stranicama BBI banke i Kantonalnog fonda www.bbi.ba i  www.kantonalnifondusk.ba

U postupku javne nabavke putem međunarodnog otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci za „LOT -1: Pružanje usluga  plasmana i povrata   odobrenih  kredita za izgradnju, adaptaciju, sanaciju  stambenih   objekata  fizičkih lica – boračkih populacija, prognanih  osoba i socijalno ugroženih kategorija“ izabran je kvalifikovani ponuđač

BBI d.d. Sarajevo, prema dostavljenoj ponudi broj: 032-04-22935/20 od 26. 11. 2020. godine, za ponuđenu cijenu od 600.000,00 KM bez PDV-a sa popustom (usluga oslobođena obračunavanja PDV-a po članu 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( „Sl.glasnik BiH“, broj:09/05)).

U postupku javne nabavke putem međunarodnog otvorenog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci za „LOT – 2: Pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih kredita za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za boračku populaciju, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ izabran je kvalifikovani ponuđač

BBI d.d. Sarajevo, prema dostavljenoj ponudi broj: 032-04-22935/20 od 26. 11. 2020. godine, za ponuđenu cijenu od 240.000,00 KM bez PDV-a sa popustom (usluga oslobođena obračunavanja PDV-a po članu 25. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( „Sl.glasnik BiH“, broj:09/05)).