Aktuelno:

Direktor Fonda

Gospodin, Suvad Šahinović, rođen je 28.09.1967. godine u općini Bužim gdje je i stalno nastanjen.

Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Bužimu, fakultet Ekonomskih nauka je završio u Bihaću te stekao zvanje Magistar ekonomskih nauka. Period agresije na Bosnu i Hercegovinu je dočekao kao pripadnik Patriotske lige BiH, kasnije AR BiH u sastavu 505. Vbbr.

Oženjen je i otac troje djece.

Odlukom Vlade 05.03.2020 godine imenovan je na poziciju direktora Kantonalnog fonda. Prije imenovanja bio je uposlenik Federalnog zavoda PIO/MIO.

Riječ direktora:

Ciljni klijenti i partneri Kantonalnog fonda, zadovoljstvo mi je je poželjeti Vam dobrodošlicu u J.U Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija i na njenu web stranicu.

Prateći trendove, svojim radom i zalaganjem te strateškim planiranjem a uz podršku Vlade USK-a želimo doprinijeti ekonomskom rastu i razvoju društvene zajednice u USK-u, kvalitetnijoj socijalno-ekonomskoj situaciji pripadnika boračke populacije, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija.

Kantonalni fond nudi tri kreditne linije po najpovoljnijim uslovima sa minimalnim i razvojnim kamatnim stopama a sve kako bi se povećale investicije, zadržalo povjerenje klijenata, promovirale razvojne mogućnosti USK-a i tako osigurala nova radna mjesta i zaposlenja te viši životni standard pripadnika boračke populacije, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija.

Kantonalni fond sa svojim poslovnim politikama njeguje blizak parterski odnos sa svojim klijentima i biće nam zadovoljstvo da nas posjetite, kako bi pomogli realizaciju Vaših poslovnih ideja, podržali investicije, pomogli u stambenom zbrinjavanju ili sanaciji Vaših stambenih objekata kao i podržali investicije koje stvaraju nove vrijednosti.

Naša vizija je biti vodeća institucija za rješavanje stambene problematike i zapošljavanja boračke populacije, raseljenih osoba i socijalno ugroženih kategorija na Unsko-sanskom kantonu.

DIREKTOR:
mr.sci Suvad Šahinović