Aktuelno:

Dokumentacija za III liniju finansiranja

Na stranicama na kojima se trenutno nalazite u mogućnosti ste da saznate sve potrebne informacije u vezi III LINIJE FINANSIRANJA, zahtjev banke za finansiranje – korisnik finansiranja, preuzmete i popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za isti.

OPĆE KARAKTERISTIKE KREDITA III LINIJE FINANSIRANJA

Namjena III linije finansiranja je za rješavanje otvaranja radnih mjesta za pripadnike boračkih populacija i članove njihovih porodica, socijalno ugroženih kategorija i prognanih osoba kroz finansiranje programa poticaja i subvencija postojećih privrednih subjekata i otvaranja novih privrednih subjekata

III LINIJE FINANSIRANJA

Kantonalni fond će na godišnjem nivou raspisati Javni poziv za odabir pojedinačnih korisnika za III liniju finansiranja. Poziv će ostati otvoren cijele godine, a kvartalno će Kantonalni fond dostavljati aplikacije korisnika prema banci.

Banka će plasirati kratkoročna, srednjoročna i dugoročna finansiranja, uz subvencioniranje profitne marže od Kantonalnog fonda za:  

 • pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama,
 • fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima,
 • fizička i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o zadrugama i
 • pravna i fizička lica registrirana u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Korisnici sredstava) a koji žive i čije se sjedište i poslovna jedinica nalazi na području Unsko-sanskog kantona.

Kantonalni fond će subvencionirati dio godišnje nominalne profitne marže u procentu do 4,00 p.p. (četiri procenta poena) po svakom pojedinačnom Ugovoru.

Kantonalni fond će Korisnicima sredstava koji ostvare pravo na subvencioniranu profitnu maržu istu uplaćivati / refundirati na kvartalnom nivou preko Banke, odnosno najkasnije do kraja narednog kvartala za prethodni kvartal.

Na nivou 2021 godine, za subvenciju profitne marže izdvojeno je 400.000,00 KM.

Subvencionirat će se profitna marža tokom trajanja finansiranja za jednu, dvije ili tri poslovne godine zavisno od vrste djelatnosti:

Jednu poslovnu/budžetsku godinu za proizvodne djelatnosti:

 • IT industrija
 • Drvna industrija
 • Metalna industrija

Dvije poslovne/budžetske godine za finansirati iz oblasti turizma:

 • Kupovina, izgradnja i proširenje kapaciteta turističkog smještaja

Tri poslovne/budžetske godine za finansiranja poljoprivredne proizvodnje

 • Stočarska proizvodnja: (proizvodnja mlijeka, tov junadi, proizvodnja jagnjadi, proizvodnja jaradi, tov pilića, proizvodnja jaja, tov ćurki, proizvodnja pastrmke i proizvodnja meda)
 • Ratarska proizvodnja: (proizvodnja kukuruza, proizvodnja pšenice, proizvodnja ječma, proizvodnja zobi, proizvodnja raži, proizvodnja hmelja i proizvodnja soje)
 • Povrtlarska proizvodnja: (proizvodnja krompira, proizvodnja kupusa, proizvodnja krastavaca, proizvodnja paprike, proizvodnja paradajza, proizvodnja crvenog luka, proizvodnja mrkve i proizvodnja lubenice)
 • Voćarska proizvodnja (proizvodnja šljiva, proizvodnja jabuke, proizvodnja kruške, proizvodnja maline, proizvodnja jagode, proizvodnja kupine i kestena)
 • Biljna proizvodnja  (proizvodnja ljekobilja, rasadnička proizvodnja i sjemenarstvo)
 • Kupovina, izgradnja i proširenje kapaciteta u prehrambenoj industriji : (izgradnja / dogradnja / kupovina : farmi, objekata za pčelarsku proizvodnju, ribnjaka za uzgoj ribe, podizanje staklenika i plastenika, pakirnica i sortirnica za voće, povrće, meso i mlijeko, pogon za doradu i sušenje, izgradnja rashladnih sistema za voće, povrće, meso i mlijeko, kupovina opreme, repromaterijala i mehanizacije)

Ispod teksta možete da preuzmete Javni poziv za III liniju finansiranja, zahtjev za finansiranje, poslovni plan za pravna lica, priloge za poslovni plan za pravna lica – Tabele 1.., 2., 3., te popunite dokumente koji su neophodni prilikom apliciranja za finansiranje

USLOVI ZA REALIZACIJU III LINIJE FINANSIRANJA

III linija finansiranja realizirat će se po slijedećim uslovima:

Profitna marža;

 • 4,00% (0,00% p.a. nakon subvencije) za proizvođače poljoprivrednike
 • 4,00% (0,00% p.a. nakon subvencije) za agencije i fizička lica iz oblasti turizma
 • 4,49% (0,49% p.a. nakon subvencije) za proizvođače koji imaju 50% i više prihoda od izvoza
 • 5,49% (1,49% p.a. nakon subvencije) za ostale djelatnosti

Obezbjeđenje:

 • Založno pravo na nekretninu
 • Založno pravo na opremu
 • Mjenice firme
 • Lične mjenice vlasnika privrednoga društva ili obrta
 • Ugovor o asignaciji
 • Garancija druge banke
 • Oročen novčani depozit
 • Polica osiguranja vinkulirana u korist Banke
 • Ostalo

Banka će procijeniti potrebno obezbjeđenje za svakog pojedinačnog aplikanta.

Naknada za obradu zahtjeva iznosi 1,00 % od iznosa finansiranja.

Kratkoročna linija finansiranja

 1. Iznos: od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM (od desethiljada do stotinuhiljada konvertibilnih maraka)
 2. Rok otplate: 12 mjeseci;
 3. Poseban uslov: je održavanje postojećeg broja zaposlenih na istom nivou koji je bio prije korištenja sredstava iz predmetne finansijske linije.

Broj zaposlenih se dokazuje Obrascem 2001-  Specifikacija uz isplatu plata.

Srednjoročna linija finansiranja

 1. Iznos: od 25.000,00 KM – 200.000,00 KM (od dvadesetpethiljada do dvijestotinehiljada konvertibilnih maraka)
 2. Rok otplate: 4 godine (48 mjeseci) uz mogućnost grace perioda do 12 mjeseci;
 3. Poseban uslov:
  • Zapošljavanje jednog radnika za iznos plasmana od 25.000,00 do 100.000,00 KM,
  • Zapošljavanje dva radnika za iznos plasmana od 100.000,00 do 200.000,00 KM.

Dugoročna linija finansiranja

 1. Iznos: od 40.000,00 KM – 600.000,00 KM (od četrdesethiljada do šestotinahiljada konvertibilnih maraka)
 2. Rok otplate: 7 godine (84 mjeseci) uz mogućnost grace perioda do 12 mjeseci,
 3. Poseban uslov:
  • Zapošljavanje jednog radnika za iznos plasmana od 40.000,00 do 100.000,00 KM.
  • Zapošljavanje po jednog novog radnika na svakih 100.000,00 KM, plasmana.

Radnici trebaju biti zaposleni u preporučenom roku od 3 (tri) mjeseca od početka korištenja finansiranja (sa ostavljenom mogućnošću da se rok zapošljavanja odredi prema poslovnom planu klijenta) i biti u random odnosu za sve vrijeme trajanja plasmana.

Broj zaposlenih se dokazuje Obrascem 2001- Specifikacija uz isplatu plata.