Aktuelno:

2.2.-Saglasnost-o-zapljeni-I-kreditna-linija-korisnik-kredita