Aktuelno:

2.3.-Saglasnost-o-zapljeni-I-kreditna-linija-sudužnik-kredita