Aktuelno:

JAVNE NABAVKE

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” sve postupke javnih nabavki koje provodi objavljuje na portalu Javnih nabavki.

Zainteresirani dobavljači u postupku javne nabavke, koje objavljuje JU “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” mora biti registrovani na pomenutom portalu, jer jedino na taj način mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki i učestvovati na Tenderu.

Registraciju i preuzimanje tenderske dokumentacije možete preuzeti putem slijedećeg linka: https://www.ejn.gov.ba/