Aktuelno:

Kontakt

J.U. KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU BORAČKE POPULACIJE, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA


Adresa: 501. Slavne brigade br.10, 77000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 228-067
Fax: +387 (0)37 228-069
WEB: www.kantonalnifondusk.ba
Email: info@kantonalnifondusk.ba

Suvad Šahinović direktor fonda:
Telefon: +387 (0)37 228-067
Fax: +387 (0)37 228-069
Email: suvad.sahinovic@kantonalnifondusk.ba

Almir Prošić, Šef službe za pravne i opće poslove:
Telefon: +387 (0)37 228-067
Fax: +387 (0)37 228-069
Email: almir.prosic@kantonalnifondusk.ba

Besima Salihagić, Šef službe za ekonomske poslove:
Telefon: +387 (0)37 228-069
Fax: +387 (0)37 228-069
Email: besima.salihovic@kantonalnifondusk.ba

Erhad Mašić, Šef službe za građevinsko-tehnička pitanja:
Telefon: +387 (0)37 228-067
Telefon 2: +387 (0)37 228-068
Fax: +387 (0)37 228-069
Email: erhad.masic@kantonalnifondusk.ba