Aktuelno:

Kontakt

J.U. KANTONALNI FOND ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU BORAČKE POPULACIJE, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA


Adresa: 501. Slavne brigade br.10, 77000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 228 069 Lokal 200
Fax: +387 (0)37 228-067
WEB: www.kantonalnifondusk.ba
Email: info@kantonalnifondusk.ba

Suvad Šahinović, Direktor fonda:
Telefon: +387 (0)37 316 159 Lokal 208
Fax: +387 (0)37 228-067
Email: suvad.sahinovic@kantonalnifondusk.ba

Almir Tutić, Pomoćnik direktora:
Telefon: +387 (0)37 316 226 Lokal 206
Fax: +387 (0)37 228-067
Email: almir.tutic@kantonalnifondusk.ba

Sanja Kadić, Šef Pravnog Sektora
Telefon: +387 (0)37 316 150 Lokal 207
Fax: +387 (0)37 228-067
Email: sanja.kadic@kantonalnifondusk.ba

Besima Salihagić, Šef Ekonomskog Sektora
Telefon: +387 (0)37 316 224 Lokal 204
Fax: +387 (0)37 228-067
Email: besima.salihovic@kantonalnifondusk.ba

Erhad Topić, Šef Tehničkog Sektora:
Telefon: +387 (0)37 037 316 225 Lokal 205
Fax: +387 (0)37 228-067
Email: erhad.topic@kantonalnifondusk.ba

Šef Sektor za Obuku i Informacione Tehnologije:
Telefon: +387 (0)37 228 067 Lokal 202