Aktuelno:

O FONDU

JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ – je institucija čija je osnovna djelatnost pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ osnovana je Odlukom o osnivanju (Sl. glasnik USK“ broj: 2/99), te Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju (Sl. glasnik USK“ broj: 7/08, 5/13 i 4/15).


Osnivanje JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ pored već postojeći komercijalni banka, postao je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku boračke populacije, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija na Unsko- sanskom kantonu, kao jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Unsko-sanski kanton.