Aktuelno:

PUBILKACIJA I MEDIJI

TV INTERVJU – V.D direktor Almir Tutić 13/12/2016.godine
Video prilog RTV USK – III linija finansiranja 06/6/2020.godine
TV INTERVJU – direktor Suvad Šahinović 09/6/2020.godine
Amer Bukvić izjava povodom potpisivanje ugovora BBI i Kantonalni fond 06/1/2021.godine
Suvad Šahinović izjava povodom potpisivanje ugovora BBI i Kantonalni fond 06/1/2021.godine
Federacija danas FTV 11/2/2021. – Povećao iznos u pomoći za stambeno zbrinjavanje
Dnevnik RTV USK 21/3/2021. – Usvojen Program rada za 2021.-u na Vladi USK
Kabinet direktora Suvada Šahinovića 11/5/2021. – Izjava povodom objave Javnog poziva za II liniju finansiranja