Aktuelno:

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

Šef sektoraVSS
Viši stručni saradnik za finansijsko-knjigovostvene posloveVSS
Stručni saradnik za finansijsko-knjigovostvene posloveVSS
Viši referent za finansijsko posloveVSS/VŠS
ReferentSSS
ORGANIZACIONA I KVALIFIKACIONA STRUKTURA SEKTORA