Aktuelno:

SEKTOR ZA OBUKU I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Šef sektoraVSS
Viši stručni saradnik za informatikuVSS
Stručni saradnik za tehnička pitanjaVSS
Viši referent za opće posloveVSS/VŠS
ORGANIZACIONA I KVALIFIKACIONA STRUKTURA SEKTORA