Aktuelno:

SEKTOR ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Šef sektoraVSS
Viši stručni saradnik za pravne i opće posloveVSS
Stručni saradnik za pravne i opće posloveVSS
ReferentSSS
Pomoćni radnikSSS/NK
ORGANIZACIONA I KVALIFIKACIONA STRUKTURA SEKTORA