Aktuelno:

SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

Šef sektoraVSS
Viši stručni saradnik za građevinsko – tehnička pitanjaVSS
Stručni saradnik za građevinsko – tehnička pitanjaVSS
Viši referent za građevinsko – tehnička pitanjaVSS/VŠS
ReferentSSS
ORGANIZACIONA I KVALIFIKACIONA STRUKTURA SEKTORA