Aktuelno:

Služba ekonomskih poslova

Šef službe: Besima Salihović
Telefon: +387 (0) 37 228-067 Lokal: 23.
Email: besima.salihovic@kantonalnifondusk.ba