Aktuelno:

Služba za građevinsko-tehnička pitanja

Šef službe: Erhad Mašić
Telefon: +387 (0) 37 228-067 Lokal: 15.
Email: erhad.masic@kantonalnifondusk.ba